Versenyjog

A versenyjogi szabályok a gazdasági élet minden területét átszövik. A versenyjogi jogsértések esetén számítani kell a nagy összegű bírságok mellett akár kártérítési igénnyel vagy bizonyos esetekben – például közbeszerzési kartelleknél – büntetőjogi következményekkel.

Kollegáink több, mint egy évtizedig dolgoztak  a Gazdasági Versenyhivatalban, így jelentős tudást halmoztak fel a versenyjog (fogyasztóvédelem, antitröszt és reklámjog) területén. Segítséget nyújtunk abban, hogy hogyan lehet jogszerű egy szakmai szövetség keretein belül zajló információcsere, egy vállalat vagy vállalkozásrész megvétele, kiszervezés vagy együttműködési szerződés megkötése, mire kell figyelni reklám megjelentetésekor.

Mi a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, ugyanakkor eljárunk versenyfelügyeleti eljárásokban, és közigazgatási perekben is.