Szolgáltatásaink

Adatvédelem

 • teljes adatvédelmi audit

 • tanácsadás specifikus GDPR-projektekben

 • DPO, DPO-t segítő tevékenység

 • adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában közreműködés

 • tanácsadás érdekmérlegelési tesztek elvégzésében

 • azonnali segítségnyújtás adatvédelmi incidensek során, tanácsadás a NAIH felé történő bejelentés, kockázati teszt elvégzésében

 • eseti tanácsadás adatvédelmi és információszabadsággal kapcsolatos ügyekben

 • jogi képviselet közérdekű adatigénylési peres ügyekben

Versenyjog

 • versenyjogi tanácsadás

 • összefonódást előkészítő jogi tanácsadás

 • jogi képviselet a Gazdasági Versenyhivatal előtt

 • jogi képviselet peres ügyekben

Közbeszerzések

 • jogi tanácsadás ajánlatkérők, ajánlattevők számára

 • ajánlatok közbeszerzési minőségbiztosítása

 • segítségnyújtás hiánypótlások teljesítése, felvilágosítás, árindokolás megadása során

 • ajánlattevők jogi segítése, részvétel az ajánlatkérőkkel folytatott tárgyalásokon

 • a közbeszerzési eljárások jogszerűségének monitorozása, jogi tanácsadás

 • jogi képviselet előzetes vitarendezési és jogorvoslati eljárásokban

 • jogi képviselet peres ügyekben