Közbeszerzések

A közbeszerzési szerződések megkötéséhez, az eljárások jogszerű lebonyolításához és a sikeres ajánlattételhez egyaránt segítséget nyújtunk mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon, és ellátjuk megbízóink jogi képviseletét is az esetleges előzetes vitarendezési, jogorvoslati és peres eljárásokban. Kollegáink a közbeszerzési jogi területén sikeresen ötvözik az elmélyült elméleti tudást a gyakorlati tapasztalatokkal, ügyfeleink elsősorban magas- és mélyépítési, tervezési, informatikai, és egészségügyi közbeszerzésekkel kapcsolatban vették igénybe jogi szolgáltatásainkat. Az elméleti tudásról pedig munkatársaink számtalan közbeszerzési tárgyú szakmai publikációja tesz tanúbizonyságot. A területért felelős kollégánk meghívott szakértőként a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény megalkotásában is részt vett.