Our professional publications

  • Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez - GVH, Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Szerzők: Bacher Gusztáv; Bártfai Judit; Bodócsi András; Buránszki Judit; Csépai Balázs; Fejes Gábor; Hargita Árpád; Hegymegi-Barakonyi Zoltán; Kocsis Márton; Kovácsi Sára Ráhel; Miskolczi Bodnár Péter; Nagy Krisztina; Ruszthiné Juhász Dorina; Sárai József; Szabó Zsuzsanna; Számadó Tamás; Tibold Ágnes; Torjákné Amberger Teréz; Tóth András; Udvardi Anita; Zavodnyik József

  • Versenyjogi esetek - Az Európai Bíróság gyakorlata - Osiris Kiadó, Szerkesztette: Boytha Györgyné; Hargita Árpád; Sárai József; Tóth Tihamér

  • A közbeszerzések nyilvánossága - PhD értekezés tézisei, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szerző: Dr. Dudás Gábor (http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4170/14/t%C3%A9zisf%C3%BCzet_HU_ENGv.pdf)

  • A közbeszerzés joga - Kommentár a gyakorlat számára - HVG-Orac Kiadó, Szerzők: Dr. Cser Palkovics Tamás, Dr. Csizmadia Péter, Dr. Dudás Gábor, Dr. Fenyér Éva, Dr. Kozma György, Dr. Patay Géza

  • A biztosítási szerződés - KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Szerző: Dr. Zavodnyik József

  • A biztosítási szerződési jog alapjai - Biztosítási Oktatási Intézet, Szerző: Dr. Zavodnyik József

  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos állásfoglalásai 2018 - Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., szerkesztette: Dr. Zavodnyik József

  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos állásfoglalásai 2019-es értelmezései - Wolters Kluwer Hungary Kft., szerkesztette: Dr. Zavodnyik József

  • Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvényhez - Wolters Kluwer Kft., szerző: Dr. Zavodnyik József

  • A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény kommentárja I-II. - Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., szerző: Dr. Zavodnyik József